Några exempel på installatörer som har tyckt om att arbeta med Climate Recovery kanalsystemet.

Stockholm, Sverige


VVS-konsult och installatör arbetade tillsammans för ett kontorsbyggnadsprojekt.
De valde att prova en intressant och enkel innovation på marknaden.

Kalmar, Sverige


Installatör nära till CR:s huvudkontor som önskade utprova dem
Valdes på grund av 2-i-1-tillämpningar och ljuddämpning

Köpenhamn, Danmark


Tekniskt hus för HVAC-konsulter för att visa exempel på professionella installationer
Valda för installationshastighet och anpassningsbarhet till plåt.

Rotterdam, Holland


Tillverkare av mobila vagnar för medicinsk utrustning för leverans över hela världen (inkluderas läkare utan granser)
Valdes på grund av lättvikt (bränslebesparingar) och enkel installation

Eggebek, Tyskland


Simhall
Valdes på grund av utrymmesbesparingar och enkel installation i befintlig struktur samt täthet i systemet